Yolande de Best

BEST MEDIATION WERKT:  IN DE REGIO BARNEVELD EN HET GOOI

Conflicten – arbeids- of familieconflicten bijvoorbeeld, maar ook binnen een maatschap of tussen arts en patiënt  – kunnen op verschillende manieren worden aangepakt. Als u er samen niet uitkomt, kunt u elkaar met advocaten via de rechter proberen te bestrijden. Da’s heftig en leidt lang niet altijd tot een échte oplossing. Wilt u ook later ‘samen door één deur’, of bijvoorbeeld zelfs na een exit bij uw baan toch op een ‘prettige ‘ manier terugkijken, dan brengt mediation veel vaker uitkomst. Het doel van mediation is een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoet komt.

GEEN VECHTSCHEIDING

Bij een echtscheiding -zeker als u kinderen heeft – moet u ook als alles achter de rug is, samen door. U houdt voor altijd een relatie: of u dat nu wilt of niet.Wilt u scheiden en dat samen met uw partner zo goed mogelijk doen? Wilt u een vechtscheiding voorkomen? Best Mediation  regelt uw echtscheiding, van A tot Z. Met respect voor alle partijen en altijd met het belang voor de kinderen voorop. Yolande de Best werkt in de regio Barneveld en het Gooi. Samen met ú, maar als het nodig is ook met de kinderen.

FAMILIEZAKEN

Families met een conflict: helaas zijn ze niet uitzonderlijk. Broers en zussen die niet meer met elkaar praten, ouders die hun (klein)kinderen uit het oog verliezen, schoonouders met een slechte relatie met de partner van hun kind… ze komen maar al te vaak voor. Soms weten de verschillende familieleden nauwelijks meer wat de oorzaak van de vete is. Dan brengt mediation uitkomt. Yolande de Best- geregistreerd familiemediator – begeleidt het proces naar herstel. In alle rust, met respect voor elke partij.

DIVERSE SPECIALISATIES: van arbeid-, strafrecht- tot familiezaken & mediation in de zorg

Met Yolande de Best als mediator zit u altijd samen met de persoon of personen waarmee u het conflict heeft aan tafel. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. De Best is veelzijdig: ze is gespecialiseerd familie-mediator, arbeids-mediator, mediator in de zorg en mediator in strafzaken. Altijd met het doel om een bestaand conflict zó op te lossen dat partijen ‘door’ kunnen, zonder onnodige pijn en wrok.

NEEM NU CONTACT OP VOOR EEN VRIJBLIJVEND (GRATIS) INFORMATIEGESPREK

met Yolande de Best, MFN Register Familie-mediator, oplossingsgerichte coach, pedagoog &  KIES-coach

Dat kan in de regio Barneveld of in het Gooi: ook bij u thuis.

Yolande de Best is ingeschreven bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Dat betekent dat u – indien u aan bepaalde inkomens- en vermogensnormen voldoet – in aanmerking komt mediation via gesubsidieerde rechtshulp.

Meer weten? stuur een mail naar [email protected]